Kalastus- ja ravustusohje 2019

Kalastus

Pyydysmerkkien yksikköhinta on 5 €/kpl ja niitä myydään tähän hintaan enintään 15 kpl. Pyydysmerkkejä voidaan myydä enemmänkin hintaan 10 €/kpl. Muille kuin kalastuskunnan jäsenille ja kylässä asuville myytävien merkkien hinta on 10 €/kpl. Vetouistelussa tarvitaan pyydysmerkki/vapa. Vetouistelu soutaen on ilmaista Kopsuon kalastuskunnan vesialueella. Etelä-Päijänteen vetouistelulupa (www.ostaluvat.fi) on henkilökohtainen ja viehemäärä enintään kuusi (mahdollisuus ostaa 1-4 lisävapaa). Osakkaalla on oikeus pitää katiskoita ilman pyydysmerkkiä. Osakkaille sallitaan enintään kahdeksan verkon yhtäaikainen käyttö (240 m). Korkea verkko vaatii kaksi merkkiä / verkko. Pitkäsiima vaatii yhden luvan, samoin viisi koukkupyydystä. Nuotta vaatii 20 pyydysmerkkiä.

Pyydyksissä tulee olla kiinnitettynä kalastuskunnan vuoden 2019 pyydysmerkki. Suositellaan merkkien kiinnittämistä merkkisalkoon.

Valtioneuvoston asetuksella on määrätty seuraavat alamitat. Rasvaeväleikatun (istutetun) taimenen alamitta on 50 cm, kun taas rasvaevällinen (luonnossa syntynyt) taimen on täysin rauhoitettu. Järvilohen alamitta on 60 cm ja harjuksen 35 cm. Kuhan alamitta on nostettu 42 cm:iin. Alamittaiset kalat on vapautettava elävinä tai kuolleina.

Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalue on kieltänyt solmuväliltään 36–49 mm verkkojen käytön. Kalastusalueen tekemät kiellot koskevat myös kalastuskuntamme aluetta Päijänteellä ja Ruotsalaisella. Kalastusalue suosittelee lisäksi, että alle 35 mm: n solmuvälin verkkoja käytetään lähinnä pikkusiian ja muikun pyynnissä sellaisissa paikoissa ja sellaisena ajankohtana, ettei alamittaisia kaloja joutuisi saaliiksi.

Pyydykset tulee merkitä kalastuslain ja -asetuksen säännösten mukaisesti (tulostettavissa sivulta http://www.ahven.net). Tämä edellyttää, että pyynnissä olevista verkoista ja katiskoista tulee näkyä pyytäjän nimi ja yhteystiedot.

Samoin asetuksen mukaan on seisova tai kiinteä kalanpyydys aina merkittävä yhdellä tai useammalla lippusalolla tai koholla sekä tarvittaessa välikoholla ja jäältä kalastettaessa merkkisalolla. Vesiliikenteen käyttämillä alueilla pyydysmerkkinä käytetään 1,2 metriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan lippusalkoon kiinnitettyä vähintään 20 senttimetriä korkeaa ja leveää neliön muotoista lippua. Pinnan läheisyyteen asetettu pyydys tulee varustaa kahdella salkoon kiinnitettävällä lipulla.

Vesialueilla, joilla vesiliikennettä ei yleensä harjoiteta eivätkä pyydykset haittaa vesistön muuta käyttöä pyydykset on merkittävä vähintään 15 senttimetriä veden pinnan yläpuolelle ulottuvalla koholla taikka vähintään 40 senttimetriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan lippusalkoon kiinnitetyllä lipulla, jonka lyhimmän sivun pituus on vähintään 15 senttimetriä.

Kalastusta harjoitettaessa on vältettävä kaikkea sellaista, joka voi aiheuttaa rannan omistajalle tai haltijalle tarpeettomasti haittaa tai häiriötä. Onkimista, pilkkimistä ja viehekalastusta ei saa harjoittaa viittäkymmentä metriä lähempänä selvällä merkillä varustettua pyynnissä olevaa pyydystä eikä liian lähellä toisen asuttua rantaa, laituria, uimarantaa tai jäätietä. Kalastuksenvalvojina toimivat Markku Lappi ja Mikko Hippeläinen.

Valtion kalastonhoitomaksu (45 €/vuosi) maksetaan Internetissä osoitteessa Eräluvat.fi, puhelinnumerossa 020 69 2424 tai R-kioskilla. Maksaminen vaatii kirjautumisen. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla lähes koko Suomessa ilman vesialueen lupaa.

cropped-p1040842.jpg

Ravustus

 • Ravustus on sallittu kalastuskunnan koko vesialueella.
 • Ravustuskausi alkaa 21.7 kello 12:00 ja päättyy 31.10. klo 12:00
 • Ravustus edellyttää 18-64 vuotiailta valtion kalastonhoitomaksun ja aina kalastuskunnan luvan.
 • Rapulupia myydään kalastuskunnan osakkaille ja Kopsuon kylässä asuville ei-osakkaille rajoittamaton määrä.
 • Rapuluvan hinta on 5 €/merta.
 • Ravustuksessa ei saa käyttää muita välineitä kuin mertoja. Esimerkiksi syöttitikut, isot mertasumput ja sukeltamalla pyydystäminen on kielletty.
 • Täplärapujen istuttaminen on kielletty. Merrat on desinfioitava, jos ne ovat olleet muissa järvissä. Paras tapa desinfioida on pitää mertoja saunan lauteilla vähintään 5 tuntia 60-80 asteessa tai pakastaa niitä vähintään 3 vuorokautta –20 asteessa.

Pyydysmerkkien myyjien yhteystiedot:

 • Hannu Mäkelä, Muikkulantie 1, Vesivehmaa, 0400
 • Arto Mäkiniemi, Kopsuontie 818, 0400 714698   
 •  Merkkien verkkomyynti osoitteessa ostaluvat.fi (tarvitaan kiinteistötunnus)

Sorsastus on kielletty kalastuskunnan alueella.

Hoitokunnan yhteystietoja:

 • pj. Markku Lappi, puh. 0400 497638  markku.lappi(at)puharniemi.fi
 • siht. ja vpj. Hannu Mäkinen, puh. 0400 645316   hannu.e.makinen(at)gmail.com
 • Seppo Liikonen, puh. 040 8316193   seppoliikonen(at)gmail.com
 • Mikko Hippeläinen, puh. 040 4845177   mikko.hippelainen(at)hotmail.comVHoitokunnan kuva

Kuvassa vasemmalta hoitokunnan jäsenet Markku Lappi (pj), Seppo Liikonen, Hannu Mäkinen (vpj. ja siht.) ja Mikko Hippeläinen.

Linkkejä kalastukseen ym. liittyville sivuille:

P1040841

Istutettu meritaimen on Ahvenanmaan kalastusmatkailun keskeinen houkutin. Tämä taimen saatiin heittouistimella Etelä- ja Keski -Päijänteen kalastusalueen opintomatkalla toukokuussa 2016.