KOPSUON SEUDUN OSAKASKUNNAN KALASTUSOHJEET 2023

 1. YKSIKKÖARVOT (pyydysmerkit) eri pyydyksille
 • Verkko 3 m x 30 m: 1 yksikkö, edellistä suurempi verkko: 2 yksikköä
 • Katiska: 1 yksikkö
 • Uistin: 1 yksikkö
 • Nuotta: 20 yksikkö
 • Rysä korkeus max 1,5 m: 1 yksikkö, edellistä isompi rysä: 2 yksikköä
 • Pitkäsiima 100 koukkua: 1 yksikkö
 • Koukut 5 kpl: 1 yksikkö
 • Rapumerta: 1 yksikkö      
 1. YKSIKKÖMAKSUT JA ERI LUPIEN HINNAT
  • Yksikkömaksu 6 €, osakaskunnan osakkaalta (ilmoitettava rek.numero). Myydään max 15 kpl/osakas
  • Yksikkömaksu 10 € ei osakaskunnan osakas (ulkopuolinen), Myydään max 10 kpl/ostaja
  • Rapuyksikkö 6 € osakaskunnan osakkaalle. Osakaskunnan ulkopuolisille ei rapulupia myydä
 2. Pyydysten merkintä
  • Pyydykset on merkittävä voimassa olevilla pyydysmerkeillä, jotka on kiinnitettävä pyydyksiin näkyvästi, MYÖS talvella (nimilappu jossa nimi ja merkkien numerot).
  • Verkkojen molemmat päät tulee merkitä näkyvillä lippumerkeillä (Päijänne ja Ruotsalainen), joissa tulee olla omistajan nimi. Pikkujärvillä verkot merkittävä näkyvillä poloilla, joissa myös omistajan nimi.
  • Pyydykset on koettava riittävän usein, ettei kala kuole ja pilaannu.
 3. OSAKASKUNNAN HOITOKUNTA
 1. KALASTUKSEN VALVOJAT
 • Markku Lappi ja Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalueen valvojat
 1. RAUHOITUSALUEET JA -AJAT
 • Vuorenmyllyn reitin edustalla Päijänteellä sekä Myllyjärvellä on kartan oranssilla merkityllä alueella syksyisin 1.9-30.11 välisenä aikana verkkokalastus kielletty sekä keväällä ajalla 1.5-10.6 alle 50 mm verkkojen käyttö kielletty.
 1. SOLMUVÄLIRAJOITUKSET
 • Päijänteellä on solmuväliltään 36-49 mm verkkojen käyttö kielletty
 • Ruotsalaisella on solmuväliltään 36-49 mm verkkojen käyttö kielletty sekä talvella jään päältä tapahtuvassa pyynnissä alle 55 mm verkkojen käyttö kielletty
 1. Kalojen alamitat
  • Järvilohi 60 cm
  • Järvitaimen rasvaeväleikattu 60 cm
  • Järvitaimen luonnontaimen (ehjä rasvaevä) rauhoitettu
  • Kuha 42 cm
  • Muut lajit kalastusasetuksen mukaiset
 2. KALASTUSLUPIEN MYYNTIPAIKAT
  • ostaluvat.fi

Yleisiä kalastusmääräyksiä

Kalastus ja ravustus edellyttää 18-64 vuotiailta valtion kalastonhoitomaksun (45 €/vuosi) maksamista osoitteessa eräluvat.fi (maksaminen vaatii kirjautumisen), soittamalla puhelinnumeroon 020 69 2424 tai R-kioskilla. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla lähes koko Suomessa ilman vesialueen lupaa.

Asetuksen mukaan on seisova tai kiinteä kalanpyydys aina merkittävä yhdellä tai useammalla lippusalolla tai koholla sekä tarvittaessa välikoholla ja jäältä kalastettaessa merkkisalolla. Vesiliikenteen käyttämillä alueilla pyydysmerkkinä käytetään 1,2 metriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan lippusalkoon kiinnitettyä vähintään 20 senttimetriä korkeaa ja leveää neliön muotoista lippua. Pinnan läheisyyteen asetettu pyydys tulee varustaa kahdella salkoon kiinnitettävällä lipulla.

Vesialueilla, joilla vesiliikennettä ei yleensä harjoiteta eivätkä pyydykset haittaa vesistön muuta käyttöä, pyydykset on merkittävä vähintään 15 senttimetriä veden pinnan yläpuolelle ulottuvalla koholla taikka vähintään 40 senttimetriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan lippusalkoon kiinnitetyllä lipulla, jonka lyhyimmän sivun pituus on vähintään 15 senttimetriä.

Kalastusta harjoitettaessa on vältettävä kaikkea sellaista, joka voi aiheuttaa rannan omistajalle tai haltijalle tarpeettomasti haittaa tai häiriötä. Onkimista, pilkkimistä ja viehekalastusta ei saa harjoittaa viittäkymmentä metriä lähempänä selvällä merkillä varustettua pyynnissä olevaa pyydystä eikä liian lähellä asuttua rantaa, laituria, uimarantaa tai jäätietä.

Ravustus

 1. Ravustuskausi alkaa 21.7 kello 12:00 ja päättyy 31.10. klo 12:00
 2. Ravustus edellyttää 18-64 vuotiailta valtion kalastonhoitomaksun ja aina kalastuskunnan luvan.
 3. Ravustuksessa ei saa käyttää muita keinoja tai välineitä kuin mertoja.
 4. Rapujen istuttaminen ja siirtäminen on kielletty.

Merrat on desinfioitava, jos ne ovat olleet muissa järvissä

Linkkejä kalastukseen ym. liittyville sivuille:

P1040841

Istutettu meritaimen on Ahvenanmaan kalastusmatkailun keskeinen houkutin. Tämä taimen saatiin heittouistimella Etelä- ja Keski -Päijänteen kalastusalueen opintomatkalla toukokuussa 2016.