Kopsuon kalastuskunnan kalastusohje 2021

Kalastusohje 2021 on voimassa seuraavaan osakaskunnan kokoukseen asti (maaliskuu 2022)

Lupien hinta

Kalastuksen pyydysmerkkien yksikköhinta on 5 € ja niitä myydään tähän hintaan enintään 15 kpl. Pyydysmerkkejä voidaan myydä enemmänkin hintaan 10 €/kpl. Muille kuin kalastuskunnan jäsenille ja kylässä asuville myytävien merkkien hinta on 10 €/kpl.

Ravustuksen pyydysmerkkien hinta on 5 €/merta. Määrää ei ole rajoitettu. Lupia myydään vain osakkaille ja kyläläisille.

Lupien ostaminen

Suosittelemme osakkaille lupien ostamista verkosta osoitteesta ostaluvat.fi. Ostossa tarvitaan kiinteistötunnus (esim. 16-123-4-56).  Ei-osakkaat voivat ostaa luvat vain luvanmyyjiltä.

Luvan myyjinä toimivat Arto Mäkiniemi (puh. 0400 714698) ja Hannu Mäkelä (puh. 0400 357732). Luvanmyyjille on soitettava ennalta ja sovittava merkkien toimittamistavasta.

Pyydysmerkkien määrä

Vetouistelussa tarvitaan pyydysmerkki/vapa Kopsuon kalastuskunnan vesialueella Soutaen uistelussa ei tarvita pyydysmerkkiä. Laajemmalla alueella kalastamiseen uisteluluvat saa ostaluvat.fi verkkokaupasta.

Osakkaalla on oikeus pitää katiskoita ilman pyydysmerkkiä (merkitse yhteystiedot).

Osakkaalle sallitaan enintään kahdeksan verkon yhtäaikainen käyttö (240 m). Korkea verkko vaatii kaksi merkkiä. Pitkäsiima vaatii yhden merkin, samoin viisi koukkupyydystä. Nuotta vaatii 20 pyydysmerkkiä. Pyydyksissä tulee olla kiinnitettynä kalastuskunnan vuoden 2020 pyydysmerkki. Suositellaan merkkien kiinnittämistä merkkisalkoon.

Paikallisia kalastusmääräyksiä

Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalue on kieltänyt solmuväliltään 36–49 mm verkkojen käytön. Kalatalousalueen tekemät kiellot koskevat myös kalastuskuntamme aluetta Päijänteellä ja Ruotsalaisella. Kalatalousalue suosittelee lisäksi, että alle 36 mm: n solmuvälin verkkoja käytetään lähinnä pikkusiian ja muikun pyynnissä sellaisissa paikoissa ja sellaisena ajankohtana, ettei alamittaisia lohikaloja joudu saaliiksi.

Kalastuksen valvojina Kopsuolla toimivat Markku Lappi ja Mikko Hippeläinen.

Yleisiä kalastusmääräyksiä

Kalastus ja ravustus edellyttää 18-64 vuotiailta valtion kalastonhoitomaksun (45 €/vuosi) maksamista osoitteessa eräluvat.fi (maksaminen vaatii kirjautumisen), soittamalla puhelinnumeroon 020 69 2424 tai R-kioskilla. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla lähes koko Suomessa ilman vesialueen lupaa.

Valtioneuvoston asetuksella on määrätty seuraavat alamitat. Rasvaeväleikatun (istutetun) taimenen alamitta on 50 cm, kun taas rasvaevällinen (luonnossa syntynyt) taimen on täysin rauhoitettu. Järvilohen alamitta on 60 cm ja harjuksen 35 cm. Kuhan alamitta on 42 cm. Alamittaiset kalat on vapautettava elävinä tai kuolleina.

Pyydykset tulee merkitä kalastuslain ja -asetuksen säännösten mukaisesti (tulostettavissa sivulta www.ahven.net). Pyynnissä olevissa verkoissa ja katiskoissa tulee näkyä pyytäjän nimi, yhteystiedot ja puhelinnumero.

Asetuksen mukaan on seisova tai kiinteä kalanpyydys aina merkittävä yhdellä tai useammalla lippusalolla tai koholla sekä tarvittaessa välikoholla ja jäältä kalastettaessa merkkisalolla. Vesiliikenteen käyttämillä alueilla pyydysmerkkinä käytetään 1,2 metriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan lippusalkoon kiinnitettyä vähintään 20 senttimetriä korkeaa ja leveää neliön muotoista lippua. Pinnan läheisyyteen asetettu pyydys tulee varustaa kahdella salkoon kiinnitettävällä lipulla.

Vesialueilla, joilla vesiliikennettä ei yleensä harjoiteta eivätkä pyydykset haittaa vesistön muuta käyttöä, pyydykset on merkittävä vähintään 15 senttimetriä veden pinnan yläpuolelle ulottuvalla koholla taikka vähintään 40 senttimetriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan lippusalkoon kiinnitetyllä lipulla, jonka lyhyimmän sivun pituus on vähintään 15 senttimetriä.

Kalastusta harjoitettaessa on vältettävä kaikkea sellaista, joka voi aiheuttaa rannan omistajalle tai haltijalle tarpeettomasti haittaa tai häiriötä. Onkimista, pilkkimistä ja viehekalastusta ei saa harjoittaa viittäkymmentä metriä lähempänä selvällä merkillä varustettua pyynnissä olevaa pyydystä eikä liian lähellä asuttua rantaa, laituria, uimarantaa tai jäätietä.

Ravustus

  1. Ravustuskausi alkaa 21.7 kello 12:00 ja päättyy 31.10. klo 12:00
  2. Ravustus edellyttää 18-64 vuotiailta valtion kalastonhoitomaksun ja aina kalastuskunnan luvan.
  3. Ravustuksessa ei saa käyttää muita keinoja tai välineitä kuin mertoja.
  4. Rapujen istuttaminen ja siirtäminen on kielletty.

Merrat on desinfioitava, jos ne ovat olleet muissa järvissä!

Hoitokunnan yhteystietoja:

  • pj. Markku Lappi, puh. 0400 497638  markku.lappi(at)puharniemi.fi
  • siht. ja vpj. Hannu Mäkinen, puh. 0400 645316   hannu.e.makinen(at)gmail.com
  • Seppo Liikonen, puh. 040 8316193   seppoliikonen(at)gmail.com
  • Mikko Hippeläinen, puh. 040 4845177   mikko.hippelainen(at)hotmail.comHoitokunnan kuva

Kuvassa vasemmalta hoitokunnan jäsenet Markku Lappi (pj), Seppo Liikonen, Hannu Mäkinen (vpj. ja siht.) ja Mikko Hippeläinen.

Linkkejä kalastukseen ym. liittyville sivuille:

P1040841

Istutettu meritaimen on Ahvenanmaan kalastusmatkailun keskeinen houkutin. Tämä taimen saatiin heittouistimella Etelä- ja Keski -Päijänteen kalastusalueen opintomatkalla toukokuussa 2016.